Dalyko dėstytojas: Audronė Arlauskienė, Gražina Stanislava Drąsutienė, Diana Ramašauskaitė, Nijolė Drazdienė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių