Dalyko dėstytojas: Šarūnas Judickas, Jūratė Šipylaitė, Mindaugas Šerpytis, Robertas Badaras, Saulius Vosylius, Alfredas Vaitkus, Gabija Laubner, Darius Činčikas, Ieva Norkienė, Lukas Balčiūnas, Ernestas Gaižauskas, Andrius Klimašauskas, Donata Ringaitienė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių