Dalyko dėstytojas: Žydrūnė Miliauskienė, Janina Tutkuvienė, Vytautas Tutkus, Ramunė Čepulienė 

Studijų programa: Ergoterapija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių