Dalyko dėstytojas: Danutė Vansevičiūtė, Laima Ambrozaitytė, Vytautas Šliužas 

Studijų programa: Ergoterapija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių