Dalyko dėstytojas: Saulius Vosylius, Mindaugas Šerpytis, Jūratė Šipylaitė, Eglė Kontrimavičiūtė, Saulė Švedienė, Andrius Klimašauskas, Darius Činčikas, Ieva Norkienė 

Studijų programa: Odontologija (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių