Dalyko dėstytojas: Teresė Palšytė, Mantvilė Grybauskaitė 

Studijų programa: Ergoterapija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių