Dalyko dėstytojas: Andrius Klimašauskas, Vilma Kuzminskaitė, Saulius Vosylius, Darius Činčikas, Ieva Norkienė, Alfredas Vaitkus, Mindaugas Šerpytis, Eglė Kontrimavičiūtė, Jūratė Šipylaitė, Audrius Andrijauskas, Saulė Švedienė 

Studijų programa: Odontologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių