Dalyko dėstytojas: Asta Čekanauskaitė, Eugenijus Gefenas 

Studijų programa: Odontologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių