Dalyko dėstytojas: Gintaras Žaržojus 

Studijų programa:  

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių