Dalyko dėstytojas: Linas Bevainis 

Studijų programa: Geografija (papildomosios studijos) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių