Dalyko dėstytojas: Jonas Valantinas, Rolandas Vaicekauskas, Ieva Stundienė, Ilona Savlan, Goda Denapienė, Edita Gavelienė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių