Dalyko dėstytojas: Audrius Padarauskas, Lukas Taujenis 

Studijų programa: Farmacinė chemija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių