Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Stasys Tautkus, Prof. Habil. dr. Audrius Padarauskas, Prof. Dr. (HP) Vida Vičkačkaitė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių