Dalyko dėstytojas: Lietuvos MA tikrasis narys Habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė, Doc. Dr. Rėda Matuzevičienė, Doc. Dr. Loreta Bagdonaitė, Dr. Dalius Vitkus, Dr. Valdas Banys, Andrejus Coj, Dr. Dovilė Karčiauskaitė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių