Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. Kęstutis Žagminas, Dr. Nerija Kuprevičienė, Dr. Loreta Ašoklienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių