Dalyko dėstytojas: Dr. Rūta Dadelienė, Dr. Aušra Adomavičienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių