Dalyko dėstytojas: Galina Miškinienė, Tomas Čelkis, Vytis Silius, Algimantas Litvinas, Ernestas Jančenkas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Artimųjų Rytų studijos (variantas)