Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. Algirdas Edvardas Tamošiūnas, Doc. Dr. Simona Rūta Letautienė, Prof. Dr. Nomeda Rima Valevičienė, Dr. Rūta Briedienė, Doc. Dr. Jūratė Dementavičienė, Dr. Birutė Gricienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų