Dalyko dėstytojas: Gediminas Rimša, Saulius Ragaišis, Jonas Brusokas, Vytautas Valaitis, Boleslovas Dapkūnas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Programų sistemos