Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Odilija Rudzevičienė, Dr. Ramunė Vankevičienė, Prof. Dr. Nijolė Drazdienė, Dr. Augustina Jankauskienė, Prof. Habil. dr. Arūnas Valiulis, Dr. Odeta Kinčinienė, Doc. Dr. Vaidotas Urbonas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių