Dalyko dėstytojas: Edmundas Kuokštis 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba