Dalyko dėstytojas: Nerijus Udrėnas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Anglų 

Studijų programa: Rytų Europos ir Rusijos studijos