Dalyko dėstytojas: Justas Namavičius 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Anglų 

Studijų programa: Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (variantas)