Dalyko dėstytojas: Antanas Bubnelis 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Anglų 

Studijų programa: Tarptautinė komunikacija (A) (variantas)