Dalyko dėstytojas: Andrius Gudauskas, Žygintas Pečiulis 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Analitinė žurnalistika