Dalyko dėstytojas: Valdas Šablinskas, Vytautas Balevičius 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Aplinkos ir cheminė fizika