Dalyko dėstytojas: Olga Zamalijeva, Vytautas Jurkuvėnas, Roma Jusienė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Sveikatos psichologija