Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Gražina Slapšytė, Dr. Vytautas Šliužas, Dr. Živilė Maldžienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių