Dalyko dėstytojas: Gabrielė Taminskaitė, Neringa Gaubienė, Vytautas Nekrošius 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas)