Dalyko dėstytojas: Dr. Asta Mažeikienė, Dr. Dovilė Karčiauskaitė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų