Dalyko dėstytojas: Vaidotė Jakimavičiūtė Maselienė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka)