Dalyko dėstytojas: Bronius Sudavičius, Agnė Petkevičiūtė, Gediminas Užubalis, Martynas Endrijaitis 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas)