Dalyko dėstytojas: Justinas Usonis, Giedrė Dabulskytė, Tomas Davulis, Eglė Tamošiūnaitė-Samaitienė, Arnas Paliukėnas, Nerijus Kasiliauskas, Arūnas Šuminas, Tomas Bagdanskis 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas)