Dalyko dėstytojas: Eglė Zemlytė, Vytautas Mizaras, Vilius Mitkevičius, Paulius Miliauskas, Andžej Maciejevski, Edvinas Bakanauskas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas)