Dalyko dėstytojas: Sigitas Barakauskas, Vigita Vėbraitė, Valentinas Mikelėnas, Egidijus Laužikas, Aurimas Brazdeikis 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas)