Dalyko dėstytojas: doc.dr.Erika Janiūnienė, lekt.Dainius Baliūnas, lekt.G.Kriščiūnaitė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Kūrybos komunikacija