Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Hans Harry Droessiger 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų