Dalyko dėstytojas: Justinas Dementavičius 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: Lietuvių 

Studijų programa: Politikos mokslai