Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. Vytautė Pečiulienė 

Semestras: pavasaris

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų