Dalyko dėstytojas: Lietuvos MA tikrasis narys Habil. dr. Kęstutis Strupas, Dr. Audrius Šileikis, Dr. Eligijus Poškus, Doc. Dr. Gintaras Simutis, Dr. Saulius Mikalauskas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų