Dalyko dėstytojas: Dr. Alma Molytė, Dr. Agnė Skučaitė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių