Dalyko dėstytojas: Lietuvos MA tikrasis narys Habil. dr. Kęstutis Strupas, Prof. Dr. Audrius Šileikis, Doc. Dr. Vitalijus Sokolovas, Prof. Dr. Gintaras Simutis, Prof. Dr. Eligijus Poškus, Doc. Dr. Saulius Mikalauskas, Doc. Dr. Valdemaras Jotautas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių