Dalyko dėstytojas: Dr. Saulius Aviža, Dr. Danguolė Bublienė, Eglė Kurelaitytė, Simona Bronušienė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių