Dalyko dėstytojas: Dr. Dovilė Valančienė, Prof. Dr. (HP) Jevgenij Machovenko, Dr. Lina Griškevič, Tadas Lukošius 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių