Dalyko dėstytojas: Doc. Dr. Aušra Janulienė, Vaiva Eimulienė, Diana Snapkauskaitė, Dr. Olga Medvedeva, Vitalijus Gricius, Regina Metiūnienė, Deimantė Veličkienė 

Semestras: pavasario

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių