Dalyko dėstytojas: Dr. Donatas Murauskas, Dr. Juozas Galginaitis, Dr. Rūta Bakševičienė, Doc. Dr. Giedrė Lastauskienė, Eglė Ruzgytė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių