Dalyko dėstytojas: Arūnas Šuminas, Doc. Dr. Daiva Petrylaitė, Dr. Nerijus Kasiliauskas, Giedrė Dabulskytė, Dr. Arnas Paliukėnas, Dr. Eglė Tamošiūnaitė-Samaitienė, Dr. Tomas Bagdanskis, Dr. Justinas Usonis 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių