Dalyko dėstytojas: Dr. Renata Šukaitytė, Dr. Deimantė Šėporaitytė-Vismantė, Dr. Martynas Petrikas 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių