Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. Aušra Navickienė, Dr. Renata Šukaitytė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių