Dalyko dėstytojas: Dr. Jolanta Mažylė, Dr. Deimantas Jastramskis 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių